Meer oor Skriba.co.za

Baie welkom by Skriba.co.za.  Hierdie blad is bedoel as 'n interaktiewe blad vir skriba's. Hier leer ons mekaar, help mekaar, ruil idees uit en ruil hulpmiddels uit ter wille van die Koninkryk.

Die blad is 'n nie-winsgewende blad om skriba's van gemeentes regoor Suid-Afrika en die wêreld by te staan in die groot taak wat skriba's elke dag moet verrig.


Hierdie blad word geborg deur: